Parcare

PlazaM – Parcare

PlazaM are o capacitate de 1500 locuri de parcare.

Intrarea în parcarea PlazaM presupune acceptarea prezentului regulament.

 • Această parcare este domeniu privat în care se aplică legislaţia în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile publice;
 • Intervalul orar în care este permisă parcarea este 08:00-21:00. Excepţie de la orarul anterior fac doar autovehiculele clienţilor Cinema City şi Jack Casino care au dreptul la parcare până la ora 06:00;
 • Pentru o bună desfăşurare a circulaţiei în parcare, vă rugăm să respectaţi indicatoarele şi marcajele rutiere;
 • Viteza maximă de circulaţie este de 5km pe oră;
 • Parcarea este gratuita, timpul de staționare recomandat fiind de maxim 4h
  Este interzisă parcarea pe locurile marcate şi rezervate pentru autovehiculele persoanelor cu mobilitate redusă;
 • Conducătorul trebuie să parcheze autovehiculul în spaţiul delimitat pentru acesta şi să respecte cu atenţie toate semnele din parcare;
  Nerespectarea regulamentului dă dreptul administraţiei PlazaM să blocheze autovehiculul în cadrul parcării cu suportarea de către conducătorul auto a taxei de deblocare de 100 LEI;
 • Parcarea este supravegheată video. Camerele video sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind disponibile publicului;
 • Administraţia PlazaM nu îşi asumă responsabilitatea pentru integritatea autoturismelor şi a bunurilor lăsate în acesta. Pentru semnalarea oricăror probleme vă rugăm să contactaţi Biroul Administrativ PlazaM.
 • Este interzis a se lăsa în autovehicule animale nesupravegheate, substanţe inflamabile sau obiecte periculoase;
 • Este interzisă în parcare efectuarea de reparaţii auto sau orice activităţi de mentenanţă auto (schimburi de ulei şi antigel sau alimentarea cu combustibil);
 • Este interzis accesul în parcare cu maşini pentru efectuarea cursurilor auto aferente şcolilor de şoferi;
 • Este interzis accesul autovehiculelor cu gabarit depăşit (tractoare, autocamioane sau alte vehicule cu tonaj ridicat) precum şi a acelora cu remorci sau care prezintă vizibil defecţiuni;
 • Este interzisă staţionarea autovehiculelor cu anunţ de vânzare.